Coordinadora de Festes Majors Autogestionades dels Països Catalans

Segur que us heu fixat que d’uns anys ençà han anat apareixent a forces comarques Festes Populars Autogestionades, també anomenades alternatives, populars, reivindicatives… i que les més veteranes s’han anat consolidant.

Les Festes Majors Autogestionades apareixen a partir de la necessitat en diversos pobles i barris de completar la Festa Major “oficial” amb activitats pensades des de i per al jovent però també per donar un pes important a les diferents expressions de Cultura Popular i ser espais on visibilitzar les reivindicacions i conflictes socials.

Tot això amb una organització horitzontal, és a dir amb l’assemblea com a òrgan sobirà per a prendre les decisions. Normalment són espais impulsats unitàriament des dels col•lectius o entitats socials o culturals però oberts a la resta de la població.

Són Festes Autogestionades ja que com a opció prescindeixen de les subvencions de les Administracions o empreses privades per tal de no perdre autonomia, també són espais de treball voluntari on ningú cobra per treballar, on la principal font de finançament són les barres i on en el cas que hi hagi beneficis sempre es reverteixen en projectes polítics locals.
En definitiva són espais pensats per participar activament, organitzats des del propi veïnat i amb voluntat d’aprofundir en la cohesió social.

Per què la CFMA?

En aquest context de creixement de les Festes Majors Autogestionades entenem com n’és d’important augmentar-les qualitativament i quantitativa a la vegada que veiem com les Administracions posen moltes traves burocràtiques a l’organització sobretot a nivell d’espai, buscant sempre l’aïllament quan no directament la prohibició com passa sobretot a alguns pobles del País Valencià on les batllies no cedeixen cap espai públic per a desenvolupar les activitats de les Festes Alternatives.

Objectius de la CFMA

  • Crear una base de recursos per a l’intercanvi d’activitats, infraestructures, coneixements entre Festes Autogestionades.
  • Facilitar la creació de noves Festes Majors Autogestionades als pobles que així ho desitgin.
  • El qüestionament crític i pràctic de les dinàmiques institucionals i comercials de l’oci i la cultura popular.
  • La creació d’una xarxa de coordinació d’esforços que es consolidi i que doni capacitat de resposta comuna.